UTSTÄLLNINGAR I ASTRONOMI
för stora och små

Skolprogrammet för
"Och jorden hon snurrar"
logga_rymdblick
Utställningen som ger eleverna ett lustfyllt lärande samtidigt som de kan uppnå mål i Lgr 11 i NO för år 1-5.

I årskurs 1–3: Året runt i naturen
Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till
  varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens
  utseende vid olika tider på året.
I årskurs 4-6: Fysiken och världsbilden
Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande
  till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan
  förklaras.

Skolprogrammen tar 2 1/2 tim (150 min). Svårighetsgraden anpassas till åldern på eleverna.

Här följer en kort sammanfattning av programmet för årskurs 4-6 till dess vi uppgraderat sidan helt.

Årkurs 4-6
Del 1
Vi koncentrerar oss på jordens rotation kring sin axel - dygnet, jordens rörelse kring solen - året och jordaxelns lutning - årstiderna. Vi utgår från sex tittskåp som visar hur himlen ser ut under ett dygn och åtta andra tittskåp som visar vad jordens rörelse runt solen betyder. För årstiderna har vi en illustrativ övning.
Del 2
Här är utgångspunkten solsystemet och dess himlakroppar. Vi använder oss av modeller och ett bildspel för att bygga upp en bild av vårt solsystem. Eleverna får uppgifter för att förkovra sig och för att utforska utställningen på egen hand.

PROGRAMMET FÖR ÅRSKURS 1-3

1. UPPTÄCKSFÄRD GENOM UTSTÄLLNINGEN

Först får eleverna bekanta sig med utställningen på egen hand.

Abdikarim och solen

Abdikarim blir bästa
vän med solen under
sin upptäcktsfärd
genom utställningen.

2. SAGOHÖRNAN OCH FOTOHÖRNAN

Sedan samlas vi i Sagohörnan. Här finns sex spännande stjärnbilder och en stor sol som lätt leder in samtalet på stjärnor och stjärnhimmel. Vi börjar med solen och planeterna för att sedan fortsätta med stjärnor och stjärnbilder. Ofta berättar vi också en myt med anknytning till stjärnbilderna. När jorden snurrar kring sin axel får vi dag och natt. Varför ser vi solen bara på dagen och varför blir det mörkt om natten? Jorden rör sig också i en bana runt solen. Varför ser kvällsstjärnhimlen annorlunda ut på hösten jämfört med på våren? Allt detta åskådliggör vi på olika sätt bland annat med sång och rörelse.
Om tiden räcker till tittar vi också tillsammans på bilderna i fotohörnan som visar himmelsobjekt som vi kan se med blotta ögat.

en grupp elever i sagohörnan

Samtal med elever
från klass 3 och 4
i Hyllingeskolan om
vårt planetsystem i
Sagohörnan i den
gamla lokalen.
Numera finns det en
stor sol på väggen
intill Sagohörnan.

 

3. EGET UTFORSKANDE

Nästa moment är att eleverna får uppgifter som gör det roligt att utforska utställningen "Och jorden hon snurrar". De lär sig någon eller några stjärnbilder som är typiska för varje årstid. Materialet, som de får ta med sig hem, ska kunna vara till stöd vid egna observationer.

elever löser uppgifter

Emily och Iman
jobbar ivrigt med frågorna.

4. GENOMGÅNG AV SVAREN TILL UPPGIFTERNA

Avslutningsvis samlas vi åter i sagohörnan för att eleverna ska få respons på sitt utforskande. Vi går igenom alla svaren. De får något fler uppgifter än vad de flesta i en klass hinner med under själva visningen. Tanken är att de ska kunna slutföra dem i klassrummet under uppföljningen av utställningen. Du som lärare får med dig svaren och allt material du behöver för att kunna avsluta detta projekt. Förutom uppgifterna får alla också var sin folder med en egen stjärnkarta och klassen får en något större stjärnkarta också.


foto:Alexis Brandeker

TILL BÖRJAN AV SIDAN