UTSTÄLLNINGAR I ASTRONOMI
för stora och små

Bokningar
logga_rymdblick

Endast guidade visningar!

DET GÅR TYVÄRR INTE ATT BOKA
NÅGRA VISNINGAR I VÅR.

VI SÖKER NY LOKAL OCH SPONSORER.

Margareta Malmort  mobil 070 - 24 69 141

malmort@astro.su.se  eller   info@rymdblick.se

Detta är ett samarbete mellan Institutionen för astronomi
vid Stockholms universitet, Vetenskapens hus, AlbaNova universitetscentrum och Margareta Malmort - Rymdblick.
lejonet

akvarell:Anita Sundman