UTSTÄLLNINGAR I ASTRONOMI
för stora och små

Skolprogrammen
logga_rymdblick

Årskurs 1-6, förskoleklasser och särskoleklasser

Våra program ger dina elever ett lustfyllt lärande samtidigt som de uppnår mål i kursplanen i NO eller fysik. Vi har specialprogram för särskoleklasser som vi sätter ihop efter era önskemål.

Ett exempel på hur upplägget av en visning i årskurs 2-3 kan se ut finns under Och jorden ....

Tiderna för de olika programmen är själva visningstiden!
Vi brukar lägga in matsäckspausen i mitten av besökstiden. Många långväga grupper äter också en frukt före visningen.

liten_stjarna Förskoleklass
"Och jorden hon snurrar" - 90 min
  Tyngdpunkten ligger på ett antal utvalda stjärnbilder och speciellt en. Vi berättar en myt om den och barnen lär sig att rita stjärnbilden för att sedan gå ut och leta efter den i utställningen. En lek handlar om tolv stjärnbilder och månaderna.

lite_stjarna Årskurs 1-2
Månen - 105 min
  Månen står i centrum. Vi visar hur månens faser uppstår och ser ut. Vi undersöker om månen snurrar kring sin axel. Vi studerar ett planetarium för att se solen, jorden och månens rörelse i förhållande till varandra. Ett bildspel om månen ingår också.
Stjärnbilder - 105 min
  Stjärnbilderna står i fokus när vi studerar jordens rotation kring sin axel och rörelsen runt solen och stjärnhimlen. Upptäcksfärden genom utställningen kretsar kring stjärnbilder som är typiska för årstiderna. Sång och dans ingår.

liten_stjarna Årskurs 2-3
"Och jorden hon snurrar" - 150 min
  Fokus ligger på jordens rotation kring sin axel och rörelsen runt solen och stjärnhimlen. Här handlar den ena upptäcksfärden genom utställningen om dygnet, året och solens höjd på himlen under de olika årstiderna. Den andra kretsar kring stjärnbilder som är förknippade med årstiderna. Sång och dans ingår.
Se Och jorden ....

"Och jorden hon snurrar" har delats i två delar och erbjuds nu som två separata visningar. Man kan t.ex. välja den ena i årskurs 2 och den andra i årskurs 3.

Jordens rörelser - 105 min
  Jordens rörelse runt sin axel och runt solen står i centrum. Upptäcksfärden handlar om solens höjd på himlen under de olika årstiderna, dygnet och året. Genom sång och dans får eleverna förankra sin kunskap.
Stjärnbilder - 105 min
  Stjärnbilderna står i fokus när vi studerar jordens rotation kring sin axel och rörelsen runt solen och stjärnhimlen. Upptäcksfärden genom utställningen kretsar kring stjärnbilder som är typiska för årstiderna. Sång och dans ingår.

liten_stjarna Årkurs 4-6
Tidsbegrepp och vårt fantastiska solsystem - 150 min
  Här reder vi ut varför vi har dag och natt, månader, årstider och år. En illustrativ övning visar hur jordaxelns lutning ger upphov till årstiderna. Solsystemet presenteras med ett bildspel. Med uppgifter där svaren finns i utställningen fördjupar eleverna sina kunskaper.

liten_stjarna Särskoleklass
Programmet specialkomponeras.
  Visningens längd anpassas efter programmet.